JasmineCorp Directory   
  
Usenet News Group Archives!!!

Usenet Groups:

 

 

 

 

 

Re: =?big5?Q?=A4p=B1=F6=A6=CB=B3=F8=A6W=AA=ED!!?=
--------------------------------------------------------------------------------------------
Newsgroup: nctu.club.i-lan-alumni
Posted by:
2008-05-12 11:07:12

※ 引述《VDer.bbs@Kavalan.csie.NCTU.edu.tw (蠑螈)》之銘言:
以下為此次小梅竹的報名表
請大家多多踴躍報名
請留下你的系級.姓名.及聯絡方式(手機佳)

==============================================================================
(五)開幕後 橋牌
tina 電信98 0912549026
coco 電信98 0912730403
------------------------------------------------------------------------------
(五)開幕後 五子棋
coco 電信98 0912730403
------------------------------------------------------------------------------
(五)開幕後 象棋

陳翊維 電資100 0988269855
==============================================================================
(六)09:00 足球

陳翊維 電資100 0988269855
------------------------------------------------------------------------------
(六)10:30 壘球

陳尹翊 電信100 0988269855
------------------------------------------------------------------------------
(六)13:30 籃球


------------------------------------------------------------------------------
(六)15:00 躲避球
coco 電信98 0912730403(早上有事不一定趕得回來)

==============================================================================
(日)09:00 網球

------------------------------------------------------------------------------
(日)10:00 排球

吳劭易 生科100 0987699609
林以凡 電控100 0910059444
馬志舜 資工99 0919215362

------------------------------------------------------------------------------
(日)13:00 羽球

吳劭易 生科100 0987699609
林以凡 電控100 0910059444
宋亦輝 械系100 0928002000
coco 電信98 0912730403
------------------------------------------------------------------------------
(日)14:30 桌球

林以凡 電控100 0910059444
coco 電信98 0912730403

------------------------------------------------------------------------------
徵 裁判 及 計分人員,有認識會吹判的或有空的請多多幫忙,謝謝。


大家請踴躍報名,人數超過以學長優先。

如有疑問請聯絡 陳翊維 0988269855 steveeric01512@hotmail.com
吳劭易 0987699609 wu571531540@hotmail.com


--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可得志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止可以不殆譬asxz.Dorm9.NCTU.edu.tw海
--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可得志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止可以uyuni508.Dorm-F2.NCTU.edu.tw海
 uyuni508:開幕後那三樣 是同時間比嗎@@" 05/12 18:45
 VDer:有各項目的地點嗎? 05/12 18:48
--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可得志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止可以不殆譬coco.Dorm8.NCTU.edu.tw海

 

 

 

More >> 

Domain Registration:
.com .org .net
.info .biz .us