JasmineCorp Directory   
  
Usenet News Group Archives!!!

Usenet Groups:

 

 

 

 

 

Re: Å finne en god elsker
--------------------------------------------------------------------------------------------
Newsgroup: no.samfunn.seksualitet
Posted by: Nora Andersen
2006-09-06 07:22:20


"Alf P. Steinbach" skrev i melding
news:4m3dv5F4c9g8U1@individual.net...

> Fra en ikke-ekspert, en ren observasjon: folk flest er utrolig mer
> tankeløse enn man kan forestille seg, og spiller ofte kun av et fast
> repertoar av responser, uten at der ligger noen tanker bak. En som har et
> passende slikt responssett kan for eksempel bli oppfattet som omsorgsfull.
> Men når vedkommende plasseres i en situasjon der han eller hun ikke har
> lært "riktig" responsliste å spille av, og må velge responser ut fra en
> forståelse av andre og faktisk omsorg for andre, blir det klarere at det
> ikke er noen egentlig tanke eller omsorg involvert: responsene blir
> upassende, orientert mot overfladiske ting.


Dette er en meget korrekt observasjon. Mange av de som ønsker å fremstå som
omsorgsfulle, gjør det i egeninteresse, dvs for å speile seg selv som et
omsorgsfullt menneske, for det er jo sånn vi alle bør være. Men interessen
ligger i å anerkjenne seg selv, ikke å se andre. De har ofte et dårlig
selvbilde og tror de må være noe for andre for å være noe. Min erfaring er
at omsorgsfulle mennesker ofte har en komplisert natur og deres "pleasing
nature" gjør at det er vanskelig å gripe fatt i hvem de er og hva de står
for. Ord blir pakket inn, personen bak forsvinner. De kan ofte skifte
mening etter hvem de snakker med, alt i et forsøk på å være noe for andre.

Men hva med å være seg selv? Hva med å vite forskjellenpå det å være snill
og det å være virkelig god/dyktig?


 

 

 

More >> 

Domain Registration:
.com .org .net
.info .biz .us