JasmineCorp Directory   
  
Usenet News Group Archives!!!

Usenet Groups:

 

 

 

 

 

[SPECS] mldonkey.spec - modyfikacja
--------------------------------------------------------------------------------------------
Newsgroup: pld.devel.pl
Posted by: Kamil Dziedzic
2007-04-22 16:43:29

--Boundary-00=_xC5KGApYy/fZXNH
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Disposition: inline

Od kt=F3rej=B6 tam wersji (nie wiem dok=B3adnie kt=F3rej) w mldonkey zosta=
=B3o=20
zakodowane ograniczenie downloadu w zale=BFno=B6ci od ustawionego uploadu.

The maximal upload rate you can tolerate on your link in kBytes/s (0 =3D no=
=20
limit)
max_hard_upload_rate =3D 10

The maximal download rate you can tolerate on your link in kBytes/s (0 =3D =
no=20
limit)
Maximum value depends on max_hard_upload_rate:
>=3D 10 -> unlimited download
< 10 > 3 -> download limited to upload * 4
< 4 -> download limited to upload * 3 *)
max_hard_download_rate =3D 0

Co prawda nie jest to du=BFo ale, =BFe mam s=B3aby upload to jednak wola=B3=
bym go=20
przyci=B1=E6 mocniej. Wiem, =BFe to "psuje" idee p2p itp., itd. co nie zmie=
nia=20
faktu, =BFe nie lubi=EA ogranicze=F1;)

Zrobi=B3em wi=EAc =B3atk=EA kt=F3ra wy=B3=B1cza to ograniczenie i download =
nie zale=BFy od=20
ustawionego uploadu. Takie co=B6 raczej pewnie nie masz szans by=E6 default=
owo=20
ale zastanawia=B3em si=EA czy nie mo=BFna by doda=E6 chocia=BF bcond'a tak =
jak to wida=E6=20
w za=B3=B1czonym patchu.

=2D-=20
Pozdrawiam, Kamil Dziedzic

--Boundary-00=_xC5KGApYy/fZXNH
Content-Type: text/x-diff; charset="iso-8859-2"; name="mldonkey-nolimit.patch"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: attachment;
filename="mldonkey-nolimit.patch"

--- mldonkey-2.8.4/src/daemon/common/commonGlobals.ml 2007-02-18 01:13:08.000000000 +0100
+++ mldonkey-2.8.4/src/daemon/common/commonGlobals.ml 2007-04-22 16:22:10.000000000 +0200
@@ -216,8 +216,6 @@
let max_max_hard_download_rate =
match !!max_hard_upload_rate with
| 0 -> None
- | x when x < 4 -> Some (x * 3)
- | x when x < 10 -> Some (x * 4)
| x -> None in
match max_max_hard_download_rate with
| None -> ()

--Boundary-00=_xC5KGApYy/fZXNH
Content-Type: text/x-diff;
charset="iso-8859-2";
name="mldonkey.patch"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: attachment;
filename="mldonkey.patch"

--- mldonkey.spec 2007-04-22 17:39:19.000000000 +0200
+++ mldonkey.spec 2007-04-22 17:38:01.000000000 +0200
@@ -16,6 +16,7 @@
%bcond_without bittorrent # without BitTorrent support
%bcond_without filetp # without fileTP support
%bcond_without gui # with mlgui
+%bcond_with nolimit # with no depends max_hard_download_rate on max_hard_upload_rate
#
%define ocaml_ver 3.09.2
Summary: eDonkey 2000 p2p network client
@@ -34,6 +35,7 @@
Source5: %{name}-gui.desktop
Patch0: %{name}-configwin.patch
Patch1: %{name}-newgtk.patch
+%{?with_nolimit:Patch2: %{name}-nolimit.patch}
URL: http://mldonkey.sourceforge.net/Main_Page
BuildRequires: autoconf
BuildRequires: automake
@@ -180,6 +182,7 @@
%setup -q
%patch0 -p1
%patch1 -p1
+%{?with_nolimit:%patch2 -p1}

%build
cp -f /usr/share/automake/config.sub config

--Boundary-00=_xC5KGApYy/fZXNH--


 

 

 

More >> 

Domain Registration:
.com .org .net
.info .biz .us